Nieuwbouw

Al enkele jaren wacht de school op nieuwbouw. Inmiddels is de architect druk bezig met het ontwerp en er zal er in 2021 gebouwd gaan worden met de bouw.

Het wordt een mooi modern gebouw met een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang.

We hopen in 2022 te verhuizen.

Meer informatie is te vinden via:

https://www.bdgarchitecten.nl/projecten/basisschool-het-open-venster-rotterdam/