Bestuur

Het Open Venster maakt deel uit van het schoolbestuur PCBO, voor peuteropvang en onderwijs, in Rotterdam. Kijk voor meer informatie op www.pcbo.nl.

Alle scholen van PCBO werken op basis van christelijke waarden.

We besteden aandacht aan het christelijk geloof, we vertellen de verhalen uit de Bijbel en we vieren samen christelijke feesten. We bejegenen u en uw kinderen respectvol. Onze

Wij vinden het belangrijk dat er ook aandacht is voor andere religies. Wij leven immers in de stad Rotterdam met vele godsdiensten en vele culturele achtergronden. In de klas wordt hierover gesproken. Kernwaarden zijn gastvrij, zorgzaam en behulpzaam. En vragen van alle betrokkenen op de scholen; medewerkers, kinderen en ouders, wederzijds begrip voor elkaar.

Alle scholen van PCBO stellen de kinderen centraal. Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan, daar graag willen leren, met zelfvertrouwen nieuwe leerstof tot zich nemen. Op de school willen wij dat alle kinderen goede resultaten halen. En daardoor goede mogelijkheden krijgen in het voortgezet onderwijs.

Wanneer blijkt dat er over de ontwikkeling van kinderen zorgen zijn, zal de school met u in gesprek gaan. En samen met de Rotterdamse Passend Onderwijs organisatie op deze school of op een gespecialiseerde school passend onderwijs aanbieden.

Naast aandacht voor taal en rekenen wordt er veel tijd en aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. De school werkt bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen van kinderen. Daarnaast stimuleren wij de sportieve en creatieve ontwikkeling van uw kind.

Alle scholen van PCBO vinden u als ouders belangrijk.

U weet als geen ander hoe uw kind zich thuis voelt en gedraagt. Wij willen daarom dat u als ouder betrokken bent bij het onderwijs dat uw zoon of dochter krijgt. Wij noemen dat educatief partnerschap. Wij hebben de stellige overtuiging dat door een goede samenwerking tussen school en ouders uw kind zich maximaal kan ontwikkelen.

Alle scholen van PCBO vinden de kwaliteit van de leerkrachten belangrijk.

Wij willen dat alle leerkrachten van de school veel kennis en vaardigheden hebben om goed onderwijs te geven. Onze leerkrachten zijn trots op hun vak. En weten dat hun vakmanschap veel bijdraagt aan de ontwikkeling van uw kind. Op alle PCBO-scholen wordt veel tijd en energie besteed aan de verbetering van de deskundigheid van alle medewerkers. De leerkrachten willen goed presteren en een voorbeeld zijn voor ouders en leerlingen.

Alle scholen van PCBO vinden de toekomst van uw kind in de stad Rotterdam belangrijk.

PCBO-scholen zijn trots op wat zij bereiken en trots op de kwaliteit die wordt geleverd. Op onze schoolwebsites en schoolgidsen vindt u meer gegevens over deze kwaliteit.

Als college van bestuur hopen we dat uw kind en u zich thuis zal voelen op Het Open Venster.

Met vriendelijke groet,

Het college van bestuur