Aanmelden

Informatie aanmelden groep 1
Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden op onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden.
Verderop kunt u lezen hoe de procedure verloopt voor oudere kinderen die al op een andere school zitten en die (vanwege een verhuizing of iets anders) mogelijk op onze school in gaan stromen (zij-instromende kinderen).

Stappen voor het aanmelden:

Eerst kennismaken
Via de site kunt u laten weten dat u een afspraak zou willen. U kunt ook bellen met de school. Tijdens een gesprek vertellen we wat we op school doen en krijgt u een rondleiding door ons mooie gebouw. Aan het eind van het gesprek noteren we uw mailadres en versturen we digitaal de schoolgids en de schoolkalender. We geven u graag de tijd om dan na te denken over het gesprek, alle informatie en de rondleiding.

Aanmelden
Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, dan laat u dat in een reactie op de eerder verstuurde mail weten. Vervolgens wordt er een aanmeldformulier naar u verstuurd. Dit kunt u digitaal of op papier invullen. Als ouder heeft u informatieplicht. Dit wil zeggen dat u de juiste en volledige informatie geeft die we als school nodig hebben om uw kind zo goed mogelijk op te vangen.
Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op onze site.
Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.

Zorgplicht
Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.

Wij hebben geen zorgplicht:
· Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten.
· Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Onze school heeft de christelijke identiteit.

Informatieplicht
Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons deelt, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen. U kunt ook dit filmpje van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.

Wendagen
Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, zal er enkele weken voor de vierde verjaardag contact opgenomen worden. Dan worden er afspraken gemaakt over wendagen. Dit zijn maximaal 3 wendagen.

Informatie aanmelden zij-instroom
Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.
Op de startpagina van onze site kunt u zien welke groepen er op dit moment vol zitten. U kunt uw kinderen niet voor die groepen aanmelden.
In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de keus worden gemaakt om zij-instromers op school een dagje te laten wennen.

Wilt u contact opnemen met de school? Klik dan hier.