Peuterspeelzaal

Peuteropvang Bergkristal

Peuteropvang Bergkristal is gevestigd in basisschool Het Open Venster. Wij vinden dat (jonge) kinderen leren door te spelen. En dat kan bij ons op de peuteropvang. Spelen is goed voor de ontwikkeling van kinderen en natuurlijk erg leuk. Zo leren wij de kinderen spelenderwijs met elkaar om te gaan. Uw kind maakt kennis met een VE-programma (Voorschoolse Educatie). Op de groepen staan gediplomeerde en VE-gecertificeerde pedagogisch medewerkers. Er is veel aandacht voor taal door middel van het werken met praatplaten en themawoorden die dagelijks terugkomen en herhaling in kleine groepen maar ook is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid. Net als de basisschool werken wij met de observatie- en registratiemethode KIJK! We kunnen hiermee de ontwikkeling van het kind volgen en zo aansluiten bij de behoeften en het niveau van het kind. Spelenderwijs bereiden we de kinderen in een uitdagende en leerrijke omgeving voor op een goede start in groep 1.

We hopen ook uw peuter te zien!

U kunt bellen voor een rondleiding met 06-20495584

Kijk voor meer informatie op onze site.