Ouders

We vinden het fijn om goed contact te onderhouden met de ouders.

Dat valt in coronatijd niet altijd mee maar gelukkig kunnen we via social schools (het ouderplatform) en via (video)bellen met elkaar in gesprek.

Verder voeren we aan het begin van het jaar kennismakingsgesprekken met de kinderen en hun ouders.  Verderop in het jaar worden er altijd rapportfoliogesprekken gevoerd waarbij kinderen iets vertellen over hun eigen werk en hun eigen ontwikkeling. DIt zijn altijd mooie momenten!

Meekijken
Als er geen bijzondere maatregelen zijn, dan vinden we het leuk om ouders uit te nodigen om in de klas mee te kijken naar een les. Het is zelfs mogelijk om mee te kijken (en te doen!) bij een gymles!

Oudercommissie
De oudercommissie is een groep ouders die zich inzet om zaken te regelen. Denk aan de ondersteuning van de organisatie van feestelijke momenten zoals kerst, sint, pasen, koningsspelen, sportdag, etc.  De oudercommissie bestaat uit een aantal betrokken ouders en zij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden die ook mee willen helpen op school. Heeft u interesse, dan kunt u hieronder klikken om u aan te melden.

Klik hier om u aan te melden voor de oudercommissie.

Medezeggenschapsraad
Over veiligheid, het onderwijs, het gebouw, over financien en nog veel meer valt heel veel te bespreken. De medezeggenschapsraad is een club van gekozen teamleden en ouders die zich over allerlei zaken buigen, die advies geven aan de schoolleider en die bij ingrijpende beslissingen instemmingsbevoegdheid hebben.

Ouderkamer
De ouderkamer is op dit moment gesloten maar als de ouderkamer open is, wordt deze gebruikt zodat ouders elkaar kunnen ontmoeten. onder het genot van een kopje koffie of thee wordt er gesproken over de opvoeding van de kinderen, over zaken die spelen in de wijk en andere onderwerpen die door de ouders zelf aangedragen kunnen worden.

Tussenschoolse opvang
De kinderen blijven tussen de middag op school. ze spelen dan een half uur buiten. Het is belangrijk dat er dan volwassenen zijn die toezicht houden. Er wordt toezicht gehouden door teamleden van de school en er zijn ouders aanwezig die als vrijwilliger op het plein staan. We zijn altijd op zoek naar ouders die ons daarbij kunnen helpen.

Klik hier om u aan te melden voor de tussenschoolse opvang.